Zpět v menuzpět na:
Příběhy členů sdružení

Jana Rozehnalová
Jaké uznáváme hodnoty? Co nás vedlo ke křesťanské sociální práci pro Žebřík, z.s.? Jak pomoc lidem v nouzi mění zaše životy?

Mgr. Jana Rozehnalová, zakládající členka sdružení, vedoucí Centra podpory cizinců

Narozená v roce 1972 v Děčíně. V roce 1994 ukončila bakalářské studium Sociálního managementu na Slezské univerzitě v Karviné a v roce 2007 navazující magisterské studium Sociální politiky a sociální práce se zaměřením na personální řízení na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi oběma školami se věnovala péči o své tři dcery. Za své profesní zaměření si zvolila sociální práci s menšinami, čemuž se také věnovala v obou svých diplomových pracích (1994 - Problematika vzdělávání romské mládeže a její příprava na povolání, 2007 – Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace, dostupné na: www.is.muni.cz/th/143945/fss_m/ ). Nyní v rámci o. s. Žebřík rozvíjí projekt Informačního a poradenského střediska k podpoře integrace cizinců (více v sekci Naše činnost). Členka Apoštolské církve Prostějov.

„Celé dospívání jsem strávila hledáním smyslu života, od kterého by se mohla odvíjet moje rozhodnutí o klíčových životních krocích, které byly přede mnou. Hodně jsem četla a přemýšlela, zkusila podobně jako většina mladých kdeco, abych našla naplnění svého života, ale nic nebylo dostatečné, aby stálo za to pro to žít. Velmi mě oslovilo učení Ježíšovo, které jsem četla v biblických evangeliích, když mi bylo asi 17 let, ale nevěděla jsem, jak s ním prakticky naložit a tak jsem hledala dál – neúspěšně. Až o několik let později jsem poznala lidi, kteří ač moji vrstevníci, byli úplně jiní – plní pokoje, lásky, radosti. Šli proti větru, když na rovinu mluvili o své víře v Boha a bylo zřejmé, že si jsou jisti tím, co poznali, a že mají proč žít. Ukázali mi cestu k Bohu a já jsem přijala křesťanství. Můžu žít smířená s Bohem, svým Stvořitelem, On mi dává sílu překonávat všechny těžkosti života. Vím, že mě nikdy neopustí a vede můj život.

Přivedl mě také k přátelství s Tanjou, Ukrajinkou, která určitý čas pracovala v OP Prostějov jako švadlena. Také díky tomuto přátelství jsem se rozhodla věnovat se ve své magisterské diplomce lidem jako ona – imigrantům z Ukrajiny. Zjistila jsem, že tady žijí a pracují často v nelehkých podmínkách, daleko od domova, s nejistou budoucností, bez pomoci okolí. Není mi to jedno, proto jsem se rozhodla udělat něco, co cizincům alespoň částečně usnadní a zpříjemní život u nás a pomůže, pokud se rozhodnou usadit se tu natrvalo. O tom je projekt Informačního a poradenského střediska k podpoře integrace cizinců, který nyní rozvíjím v rámci občanského sdružení Žebřík.“

J.R.

MOZAIKA - MULTIKULTURNÍ CENTRUMMultikulturní centrum plné zábavy a zajímavých věcíPestrá nabídka nejrůznějších aktivit pro děti i dospělé.

Švýcarské fondy a Nadace Partnerství       Olomoucký kraj        Norské fondy a Nadace Partnerství

Ministerstvo práce a sociálních věcí           Ministerstvo vnitra                   Město Prostějov                  Apoštolská církev, sbor Prostějov                 Apoštolská církev, sbor Prostějov                 Slovo Života                  Dobrovolnické centrum Olomouc                

Napište nám na: zebrik(zavináč)zebrik-os.cz / Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 px.