Zpět v menuzpět na:
Příběhy členů sdružení

Eva Svobodová
Jaké uznáváme hodnoty? Co nás vedlo ke křesťanské sociální práci pro Žebřík, z.s.? Jak pomoc lidem v nouzi mění zaše životy?

Eva Svobodová

Má starší sestra mě jednou začala sebou brávat do Apoštolské církve. Poslouchala jsem chvály, slova vedoucích církve a pozorovala jsem ostatní křesťany jak uctívájí Boha. Vnímila jsem, že je to živá víra, ale přesto pro mne tak vzdálená, jelikož jsem ještě pořád nezažila osobní zkušenost s Bohem. Za nějaký čas se mi Bůh ze své veliké milosti dal poznat. Zdál se mi sen a On se mi v něm ukázal. Ne, že bych ho viděla očima, ale viděla jsem ho vnitřním zrakem. Po tom co jsem se ze snu probudila, bytostně jsem věděla, že není na světě nic skutečnějšího, než Bůh sám. Zní to možná podivně, ale tak jsem to vnímala. Rozhlížela jsem se kolem sebe a hledala, kde je. Pak jsem se nechala v Apoštolské církvi pokřtít a tím začala moje cesta s Bohem. Ráda bych se s váma sdílela s tím, jak se mi Bůh ve snu zjevil.

Sen: Stála jsem v kuchyni a z nosu mi proudem začala téct krev. Rychle jsem šla do vedlejší místnosti, kde byla koupelna, abych nechala odtékat krev do umyvadla, ale ten proud byl tak silný, že jsem hned ve dveřích zjistila, že není v mých silách, abych to zastavila. Opřela jsem se zády o stěnu a pomalu se spouštěla do dřepu. Se ztrátou krve se ze mne i ztrácel život. Ruce, nohy a celé tělo mi sláblo. Cítila jsem teplou krev v klíně. Nakonec zůstaly jen mé myšlenky. V tu chvíli se objevil ten, velký mocný a jediný Skutečný Bůh. Vědela jsem, že on má v moci můj život. Odevzdala jsem se Mu: „Pokud chceš, tak si mě vem k sobě nebo mi život zachovej.“

V tu chvíli jsem se probudila ze snu a věděla, že Bůh zachoval můj život. Od té doby patřím Bohu. Bůh byl se mnou velmi trpělivý, jelikož jsem Mu ne vždy byla poslušná. Bůh mne proměňoval a dával mi své dary. Jeden z těchto darů je i láska k dětem. A shodou „náhod“ jsem začala pracovat s dětma nejvíce však s dětma v předškolním věku. Více než 10 let jsem vyučovala angličtinu v mateřských školách. Byla to náročná práce, přesto jsem byla šťastná být mezi dětma každý den. Pak se nám narodil syn a tuto práci jsem ukončila. Teď na rodičovské dovolené mi přišla nabídka vést klub pro rodiče s dětmi v Žebříku a já ji ráda přijala. Jsem vděčná, že mohu pracovat v Žebříku a setkávat se s rodiči a dětmi z cizích zemí i z blízkého okolí.

E.S.

MOZAIKA - MULTIKULTURNÍ CENTRUMMultikulturní centrum plné zábavy a zajímavých věcíPestrá nabídka nejrůznějších aktivit pro děti i dospělé.

Švýcarské fondy a Nadace Partnerství       Olomoucký kraj        Norské fondy a Nadace Partnerství

Ministerstvo práce a sociálních věcí           Ministerstvo vnitra                   Město Prostějov                  Apoštolská církev, sbor Prostějov                 Apoštolská církev, sbor Prostějov                 Slovo Života                  Dobrovolnické centrum Olomouc                

Napište nám na: zebrik(zavináč)zebrik-os.cz / Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 px.